top of page
Ikoni 2 musta.png

Henkilöarvioinnit

Osaaminen on mitattavissa. Toisinaan pelkistä strukturoiduista haastatteluista voi jäädä avoin kuva hakijan kompetenssista, jolloin molempia osapuolia hyödyttää simuloida tehtävän vaatimuksia tarkemmin. Sytytän arvioinnit tuovat arvokasta tietoa, kun organisaatiota muokataan tai roolituksia mietitään uudelleen yrityskauppatilanteissa. 

Tarjoamme ratkaisuna erilaisia arviointeja ja simulaatioita, joilla osaamista pystytään tarkastelemaan työn vaatimuksia kuvaavissa olosuhteissa. 

Saatavilla on esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita:

  • Teetämme persoonallisuusarviointeja, joissa mitataan kandidaatin soveltuvuutta tehtäviin persoonallisuuden ja luontaisten seikkojen perusteella. 
     

  • Teetämme kykytestejä, joissa mitataan valmiuksia erilaisilla osa-alueilla. Testin tavoitteena on tunnistaa hakijoiden potentiaali suhteessa työtehtävän vaatimuksiin.
     

  • Teetämme koodaustestejä, joissa testataan ammattitaitoa ohjelmointiin ja ohjelmistoarkkitehtuurin kysymysten parissa. Testimme pitävät sisällään useat käytetyt ohjelmointikielet sekä ohjelmoinnin periaatteelliset kysymykset.
     

  • Suunnittelemme ja teetämme erilaisia työnäytteitä useille asiantuntija-aloille. Olemme valinneet käyttöömme parhaat alustat, joilla työtehtäviä simuloidaan luotettavasti ja tarkasti.

bottom of page