top of page
Ikoni 1 musta.png

Rekrytoinnit ja suorahaku

Henkilövalintatilanteessa katsomme ensisijaisesti työnhakijan ja työnantajan yhteensopivuutta. Tutustumme asiakkaiden toimintaan syvällisesti, jotta voimme ymmärtää heidän kulttuurinsa, tavoitteensa ja vaatimuksensa

Erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä kartoitamme oikean henkilön suorahakemalla. Meillä on kattavasti kokemusta kansainvälisistä toimeksiannoista, joten autamme mielellämme myös maahantuloon ja lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Näin parhain osaaja ei jää huomioimatta muotoseikkojen vuoksi.

Käytämme rekrytointien yhteydessä mm. seuraavanlaisia työkaluja:

  • Kykytestit: Kykytestien avulla tunnistamme nopeasti ne taidot, joita kandidaatilta edellytetään  työtehtävässä. Teetämme mm. teknisiä devaustehtäviä, joissa testataan ammattitaitoa ohjelmoinnin ja arkkitehtuurin kysymysten parissa. Testimme pitävät sisällään useat käytetyt ohjelmointikielet sekä devauksen periaatteelliset kysymykset.

  • Työnäytteet: Työnäytteillä simuloimme monitaitoisia työtehtäviä luotettavasti ja tarkasti. Toisin kuin kykytesteissä, arvioitaviin työnäytteisiin vaadittu aikajänne on tyypillisesti hieman pidempi.

  • Persoonallisuustestit: Persoonallisuustestit antavat arvokasta tietoa mm. kandidaatin kulttuurisopivuudesta, ajattelutavoista ja motivaatiosta. Tuloksien tulkinnoissa noudatamme erityistä varovaisuutta ja avaamme dialogin sekä asiakkaamme että kandidaatin kanssa ennen johtopäätösten tekemistä.

bottom of page